Mälarenergi ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Deras jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. De tar också hand om och renar stadens avlopp. Med docMaster kommer Mälarenergi inom området Vatten och avlopp att hantera all dokumentation i ett centralt system.

– DocMaster gör det möjligt för Mälarenergi att strukturera dokument och företagsinformation i logiska strukturer, kallade Informationsobjekt. Strukturerna kan byggas fritt av organisationen och stödjer både anläggningsdrift och projektorganisationerna, säger Stig Hellholm, VvD på Ides AB

Mälarenergi AB har använt Ides programvara i årtionden inom kraftgenerering och utökar nu användandet i ett fristående verksamhetsområde för vatten & avlopp.

Svensk teknologi används i moderniseringen av kinesisk förnyelsebar energi. Ett av nordöstra kinas största vattenkraftverk, Baishan Power Plant, implementerar Ides programvara MasterConcept på sina teknik- och underhållsavdelningar. Implementeringsprojektet omfattar hela anläggningen.

Ides MasterConcepts system för vattenkraftanläggningar är en standardlösning som nu också används i Kina, där dokument och anläggningsdata lagras digitalt med hög säkerhet.

– Vårt system hjälper våra kunder att optimera anläggningens livscykel, anläggningens säkerhet och minimera risker i anläggningens dagliga verksamhet, säger Lars Geidne, VD på Ides AB.

Baishan Power Plant ägs av State Grid Of China, ett av världens största företag som producerar och levererar energi över stora delar av Kina. Affären är strategisk för Ides programvara MasterConcept i Kina, ett land som moderniserar all sin kraftproduktion. State Grid Of China har sedan tidigare använt komponenter i MasterConcept, men med den här affären köper man hela programsviten för alla avdelningar på Baishan Power Plant.

– Ides China har under 6 år arbetat nära kinesiska kraftproducenter och utvecklats till en av kinas banbrytande systemleverantörer, säger Lars Geidne.

Ides auktoriserade partner i Jilin provinsen, Jilin DaTong Digital Science & Technology Co., Ltd, är tillsammans med Ides systemleverantör för att stötta med lokal support och konsulttjänster. Jilin DaTong Digital Science & Technology Co., Ltd är i dag en av de största återförsäljarna av MasterConcept i Kina med huvudkontor i Jilin.

Om SGCC

State Grid Corporation of China, SGCC, etablerades den 29 december 2002. SGCC är ett statsägt bolag som utsetts av Folkkongressen till att ansvara för långsiktiga investeringsplaner inom energisektorn. SGCC var rankat nummer 8 i Fortune Global 500 under 2010 och är ett av världens största bolag. SGCC:s uppdrag är att leverera säker, ekonomisk, miljösäkrad och tillförlitlig elektricitet för att gagna social och ekonomisk tillväxt. Bolagets kärnverksamhet är att bygga upp och driftsätta kraftanläggningar och distributionssystem som täcker 26 provinser, autonoma regioner samt kommuner.

Om State Grid Baishan Hydro Power Plant

Vid Songhua floden intill Huadian, Jilin Provinsen, ligger Baishan Power Plant (även omnämt som Baishan Hydropower Station) och är den största anläggningen inom nordöstra kraftnätet. Anläggningen har en installerad kapacitet om 1500 MW. Byggnationen påbörjades i maj 1975 och vattenmagasinen började fyllas i september 1982. I slutet av 1984 fasades den första delen av projektet in med 3 enheter med en total kapacitet om 900 MW. Fas två av projektet fasades in under juni 1992 med två enheter med en total kapacitet om 600 MW. Vattenkraftverket kontrollerar en vattenreglering om totalt 19000 kvadratkilometer och kontrollerar därmed också tidigare översvämmade områden. Dammen är 423.5 meter hög och vattenreservoaren har en kapacitet om 6812 miljarder kubikmeter vatten. Vattennivån ligger på normalt 413 meter och har med sina olika säkerhetssystem stor kapacitet att eliminera risker för översvämningar.