GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification, har valt att implementera Ides programvara MasterConcept för att hantera anläggningens information och dokumentation.

Ides AB levererar sitt PLM-system MasterConcept till GoBiGas för att hantera all teknisk dokumentation om den nya anläggningen för framställning av Biogas.GoBiGas som bygger en av de första Biogasanläggningarna av sin typ i världen flyttar in all sin anläggningsdokumentation och teknisk anläggningsinformation i MasterConcept.Ides AB leveransprojekt innefattar både systemleveranser och service på plats. Ides konsultorganisation ansvarar för systemering av de importer som genomförs av dokumentation och data som kommer från olika system från fyra olika leverantörer.

MasterConcept laddas med anläggningsdokumentation och anläggningsinformation från i huvudsak 4 olika huvudleverantörer och anläggningen invigdes Mars 2014. GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Om GoBiGas och Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för verksamheten.

Förgasningsanläggningen planeras att byggas i två etapper, där den första etappen har inletts och ska stå klar 2013. Den andra etappen planeras färdigbyggd 2016 och beslut om genomförande sker efter utvärdering av
etapp 1. Anläggningen byggs i Ryahamnen bredvid Rya Kraftvärmeverk. Lokaliseringen är vald så att anläggningen ligger nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät och medger en långsiktig och flexibel bränslemottagning genom både fartygs- och järnvägstransporter.

Etapp 1 är en demonstrationsanläggning som delfinansieras av Energimyndigheten. Genomförandet ska skapa underlag och erfarenhet inför etapp 2. Planerad produktion 20 MW.
Etapp 2 blir en kommersiell anläggning från start med en planerad gasproduktion på 80 – 100 MW.