Baserat på Ides mjukvara, MasterConcept, har SITRC, den kinesiska byggnadsentreprenören och Ides utvecklat metodik för den kinesiska byggnadsindustrin med fokus på hela processflödet från konstruktion och byggnation till fastighetsförvaltning för komplexa byggnadsprojekt. Utvecklingen har baserats på delar från ett av Kinas mest spektakulära projekt ”Disney Tourist and Resort Park”.

Ett spektakulärt projekt i Shanghai, Kina

SITRC är totalentreprenören för “Disney Tourist and Resort Park” i Shanghai, Kina. Projektet har pågått under flera år och ska vara klart under 2016. När det är klart kommer det vara världens största Disney Park med en beräknad volym om ca 17 miljoner besökande per år.

Innovativ utveckling av byggnadsindustrin

Utvecklingsprojektet tillsammans med Ides påbörjades i juni 2015 och pågick till den 1 november 2015. I samarbetet har ett så kallat ”Proof Of Concept” tagits fram för kinesiska BIM-projekt där alla projektdeltagarna arbetat mot en central installation av Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är det centrala dokumentationssystemet och hanterar samtliga dokument och 3D-modeller samt beståndsdelar av anläggningen såsom delobjekt och utrustning. Med det nya sättet att arbeta kommer nu även projektledning, projektplanering och inköp med i tidigare faser.

– Kombinationen mellan dokument- och objektarbetsflöden är en stor del av det unika med MasterConcept som den Kinesiska byggnadsindustrin ser som konkurrensfördelar. Med MasterConcept öppnas innehållet i avancerade CAD-dokument och 3D-modeller upp för fler grupper än bara de som dagligen ritar i systemen, säger Mr Yu, vVD, SITRC.

SITRC ska efter projektet överlämna hela anläggningen med tillhörande dokumentation och tekniska data till ägaren för framtida förvaltning och underhåll.

POC för projektet och framtida drift

SITRC och Ides skapade ett gemensamt projektteam under sommaren 2015 då man började implementationen och utbildningen i Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är helt integrerat med Microsoft Office-applikationer och teknisk programvara såsom Autodesk Revit 3D och AutoCAD-applikationerna inom disciplinerna Arkitektur och Ventilation, El, Rör och VVS. Objekt som konfigurerats att lagras i Ides MasterConcept kan därefter förädlas med tekniska data och egenskaper samt läggas in i flera funktionella strukturer. En ny standard som tagits fram även för BIM-industrin av standardiseringsinstituten ISO och IEC.

MasterConcept länkar samman såväl dokument som objekt och håller dessa synkroniserade mellan CAD-elementen och MasterConcept med Ides CAD-Driver.

 

Om SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd

SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd ägs av Shanghai Shendi (Group) Co., Ltd. Som är ett 100 % ägt statligt företag.