Lösningar för projekt, konstruktion och underhåll

Ides MasterConcept är en lösning för att skapa och organisera tekniska anläggningsdata,
byggnadsteknisk information och teknisk produktdata under ett projekt och en anläggnings alla faser.

Design & Engineering

Ledande databasorienterade CAE-verktyg i
kombination med anläggningsdatasystem och
dokumenthantering.

Engineering Management

Informationsdelning, synkronisering och kontroll
av dokument, konstruktions- och anläggningsinformation
från alla intressenter i ett projekt.

Maintenance Management

En unik underhållslösning som är integrerad med
konstruktionsprocessen för underhållsberedning under
anläggningsprojektets tidiga faser.