• Ides BIM

Ides Master concept för Byggnadsindustrier

– från projektering till förvaltning

Hospital and Healthcare

Landsting och sjukvård

Inom landsting och sjukvård karakteriseras projekten av hög komplexitet och många aktörer med höga krav på kostnadskontroll och tidplaner. Med Ides Master concept erhålls en plattform för informationsdelning av teknisk anläggningsdokumentation och maximal effektivitet för alla parter.

Infrastruktur

Infrastruktur

Ides erbjuder lösningar till såväl projektägare som underleverantörer för BIM-projekt som berör alla former av infrastruktur, som till exempel flygplatser, järnvägar, vägar och broar.

Byggnad

Kommersiella och offentliga fastigheter

Ett område som ställer stora krav på säkerhet och tekniska lösningar för att lösa logistiska projekt och förändringsprojekt. Projektöverlämnandet till anläggningsägaren ställer inte bara krav på relationshandlingar, utan dessutom på instruktioner för drift och underhåll. Med Ides systemlösning för BIM-förvaltning görs inte bara överlämnandet enkelt utan dessutom får ägaren en kunskapsbank att planera underhåll i.

Ritning

Arkitekter och ingenjörer

Som första instans av framställning behöver man ha koll på ett par huvudområden. Det är dokument och det är volymer. Dokument, ritningar och detaljer måste hanteras med noggrann kontroll på versioner och revisioner. Revisioner är de dokument som representerar ert företag och som hamnar i omlopp inom projektets olika deltagare. Master concept har fullt stöd för 3D-modeller och traditionella CAD-applikationer som används av arkitekter och företag inom elteknik, värme, vatten samt ventilation. Syftet är att skapa effektiva arbetsprocesser och standardiserade gränssnitt, dokument och objektdefinitioner i BIM.

BIM

Entreprenad och byggnadsprojekt

Visuella dokument för alla intressenter i ett projekt är grunden för att hålla såväl tider som budget. Ides Engineering BIM data HUB öppnar transparensen för alla oavsett om man jobbar i avancerade 3D-system eller med kontrakt och inköp. Sammanlänkat med ERP-system planerar man enkelt resurser för projektet. Det ger också en fullständig inblick över behov av inköp.

Underhåll och service

Underhåll och service

Underhåll och service är beroende av dokumentation som är uppdaterad och att den finns på ett ställe. För alla som arbetar i och runt fastigheter är det dessutom ett grundläggande önskemål att veta vilken utrustning som finns och var dessa existerar. Det är dessutom kritiskt viktigt att veta om man skall ha reservdelar och hur många. Tekniska data är en förutsättning för bra underhållsarbete.

Vill du läsa i lugn och ro? Ladda ner vår PDF-fil

Full transparens för alla intressenter inom BIM

 • Förbättrad samordning mellan intressenter

 • Livscykelkostnaden minimeras i förvaltning och underhåll

 • Affärsnyttan i alla led är primärt

Programvara för alla intressenter i ett BIM-projekt

Building Information Modelling (BIM) har blivit ett koncept för samtliga som är involverade i konstruktion inom byggnadsindustrier och kraven på tillämpning av BIM i upphandlingar blir alltmer vanligt. Speciella områden där BIM fått genomslag är infrastruktur, sjukvård och kommersiella fastigheter. Många projekt ställer idag krav på deltagarna att ansluta sig till arbetsprocesser och standards definierade i BIM.

Affärsnyttan som i grunden önskas i alla led är primärt:

 • Minskade kostnader
 • Ökad produktivitet

Ett av nyckelområdena som fokuseras med BIM är förbättrad samordning mellan intressenter och informationsdelning under alla delar i projektet. Målet är inte bara effektivare byggprojekt utan hela livscykeln sätts i fokus. Information från projektet skall stödja anläggningsägarens förvaltning och underhåll där den totala livscykelkostnaden skall minimeras. Detta ställer helt nya krav på både projektägare och alla underleverantörer i projekten.

Fortfarande måste design och konstruktion hantera de traditionella processerna kring el- , mek- , byggkonstruktion etc. Anläggningsstrukturer skall definieras, mängder av dokument och ritningar skapas, fabrikat och artiklar specificeras och beredas för inköp.  Krav på informationsdelning och återkoppling till alla stakeholders samt till huvudleverantören/BIM-modellen måste kunna hanteras i varje disciplin och delprojekt.

Master concept Engineering BIM Data HUB

Vårt mål sedan 20 år tillbaka är att skapa högre effektivitet under konstruktionsfasen genom att integrera avancerade system inom byggnadsindustrier för BIM med Master concept centrala lagringsplats av data. Vår Engineering BIM Data HUB öppnar möjligheter att dela data bland alla deltagare och intressenter i ett projekt.

Ides Master concept erbjuder ett komplett stöd över hela konstruktionscykeln för:

 • maximal effektivitet i konstruktionsarbete och dokumentframställning
 • med standardiserade gränssnitt för delning och leverans av dokument
 • med bibehållen relation till BIM-objekten

Våra lösningar kan också fungera som en informationsväxel till andra applikationer som måste bearbeta BIM-objekt. Utvalda data är utlästa från varje 3D-modell och CAD-ritning utan att manipulera eller förvanska den specifika applikationens grafiska datamodell.

Den enorma mängd av utrustning och materiel som måste köpas in, tekniska data som måste användas vid upphandlingen, tekniska data som används vid specifikationer är nu användbart för alla i projektet. En plattform för projektansvariga, avdelningschefer, avdelningar för planering , underhåll etc

Ides Master concept Engineering BIM Data HUB fungerar som klister mellan ERP och BIM och ger möjligheter till projektövergripande kontroll samtidigt med finansiell kontroll.

 • maximal effektivitet

 • Standardiserade gränssnitt

 • Bibehållen relation till BIM-objekten

Referenser

Hsarchitects

Med Master concept expanderar HSarchitects sin verksamhet att även omfatta drift och underhåll. BIM-produkterna i leveransen omfattar både Engineering Data HUB och Maintenance HUB som tillsammans gör det möjligt för projektavdelningen och underhållsavdelningen att arbeta mot samma centrala information.

Läs mer.

LUL Landstingsservice i Uppsala

För att framtidssäkra all teknisk dokumentation inklusive byggnadsmodeller, BIM, för alla anläggningar inom Landstingsservice i Uppsala län har man valt att implementera Ides Master concept, docMaster, som grundplattform för applikationer, ritningar och dokument.

Läs mer.