Distributionsanläggningar, luftledningar, kabelnät och stationer