Master concept har släppts i flera nya fixar, 20.0.4, 20.0.5 och 20.0.6 som innehåller flera tillägg och förbättringar

Krav data eller obligatoriska data för dokument & objekt

Med nya utökade funktionen hjälper vi kunderna att öka kvaliteten på sina meta data som lagras i Master concept över hela livscykeln på såväl objekt som dokument.

Obligatoriska data: När en användare skapar ett nytt dokument som exempel så vill organisationen att ett eller flera fält av egenskaper måste fyllas i såsom titel eller beskrivning. Användaren kan inte gå vidare om inte dessa data har fyllts i. Typiskt när ett värde i ett fält används vid beräkning i ett annat fält.

Krav data: Krav data är sådant som kan ignoreras vid skapande av ett ex dokument men vid granskningen kommer man inte kunna gå vidare om fältet eller fälten saknas.

Skapa nytt dokument fick en facelift i 20.0.4

När man skapar ett nytt dokument kan användaren söka fram rätt typ av dokument genom att skriva det ord som hen känner till. Med Master concept kan man gruppera sina dokument i olika grupper för att få en enklare struktur och överblick för användarna och nu förenklas hanteringen ytterligare vi skapa nytt genom att sökningen och presentationen går tvärs igenom alla typer av dokumentmallar. Sök på ”schema” och man får upp såväl Kretsschema inom gruppen elektriska dokument som Processchema inom dokumentgruppen processdokument.

Utökning av CAD Driver för IFC i 20.0.4

Automatiska referensbeteckningar baserade på 3D modellens geometriska data har förbättrats när systemet skapar objekt automatiskt.

Baserat på typ av 3D instans och placering i modellen skapas referensbeteckningen automatisk med 100% stöd i IEC/ISO81346.

Inbyggd kartfunktion

Med 20.0.5 finns det en inbyggd kartfunktion för Er som har behov att visuellt på karta positionera ut anläggningsobjekt. Ett bra verktyg för att visa de objekt som finns med i trädstrukturen utplacerade på karta eller en karthybrid. Full support även i Master Portal för de som rör sig ute i fält.

En inbyggd DWG Viewer i Master Explorer 20.0.5

Med fix 5 av Master explorer inkluderas nu en DWG view applikation. Det gör det möjligt att förhandsgranska filen direkt utan att behöva skapa en PDF fil parallellt.

Aktivera din DWG Viewer genom följande steg:

  1. Gå till administration och dokument typer.
  2. Markera dokument startfliken
  3. Aktivera Viewer till CAD.

Master portal APP

AssetMaster om var vår första APP för just underhåll har fått ett syskon för MasterPortal användare. Ladda ner den där du laddar ner appar.

Kontakta oss om du vill veta mer