Kontinuitetshantering på Ides AB med anledning av Covid-19 viruset

Vi inom Ides AB har analyserat och förberett oss, för hur konsekvenserna av Covid-19 viruset kan påverka vår verksamhet och vår leveranskapacitet.

Läs mer https://www.idesglobal.com/covid-19/